Türkçe soruma yardımcı olur musunuz?

Şehre ilk geldiğinde neredeyse hepsi parke taşı kaplı olan sokaklar şimdi asfalta kaplanmıştı. Şehrin büyük bir kısmını oluşturan, bahçeler içindeki üç katlı evlerin çoğu yıkılmış; yerlerine üst katlarında yaşayanların sokaktan geçen bir satıcının sesini işitmeyeceği yüksek apartmanlar dikilmişti.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) Bağlaç
C) Zaman zarfı
D) Edat
E) Birleşik sıfat

Hepsi belgisiz zamir
Şimdi zaman zarfi
Nerede ise (ise edat)
Neredeyse hepsi parke taşı kaplı olan sokak birleşik sifat

Bağlaç yok

Çok teşekkürler :slight_smile: :grinning: