Türkçe Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Türkçe dersinin amacı okuduğunu anlama, anladığını yorumlama becerisini kazandırmaktır. Anladığını yorumlamak ancak kitap okumakla mümkündür. Her gün belli bir zamanını kitap okumaya ayırmak anlama ve kavrama yeteneğini geliştirecektir. Bu da sadece Türkçe dersi için değil, diğer dersleri de daha kolay algılamamızı sağlayacaktır.
Liselere ve üniversitelere giriş sınavında Türkçe sınavından sorulan soruların %80’i anlam bilgisi, %20’si dilbilgisi konularını kapsamaktadır.
Anlam bilgisi sorularını anlamak ve çözmek öncelikle düzenli kitap okumakla mümkündür. Anlam bilgisi içerisinde sözcük-cümle anlamı, ses bilgisi ve paragraf konuları yer almaktadır. Anlam bilgisi soruları çözülürken bazı kaynakların(sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, imla kılavuzu gibi) yanı başımızda bulunması gerekir. Böylece anlamını bilmediğimiz sözcük, deyim ve atasözlerinin tam karşılıklarını öğrenmiş oluruz.
Paragraf sorularının uzunluğu gözünüzü korkutmasın. Uzun soru, zor soru değildir. Paragraf sorularının cevabı parçanın içinde gizlidir. Bu soruları çözerken önce soru kökünü, sonra parçayı, en son olarak da şıkları okursanız cevabı bulma olasılığınız ve hızınız yükselir. Ayrıca parçada ne verilmişse soruyu ona göre çözmelisiniz. Kendi duygu ve düşüncelerinizin penceresinden parçaya bakmamalısınız.
Soruların %20’sini dilbilgisi konuları oluşturduğundan Türkçe kurallarının iyi öğrenilmesi gerekir. Bir sorunun bile önemli olduğu bu sınavda hiçbir konu ihmal edilmemelidir. Dilbilgisi konuları fazla olduğundan belli aralıklarla tekrar yapılmalıdır. Öğrenilen kavramlar bol bol soru çözülerek pekiştirilmelidir.
Konu ile ilgili ön hazırlık yapılmalıdır. Ders derste öğrenilir, bunu unutmayın.
Türkçe dersinin konuları birbirinin devamı niteliğindedir. Bir konuyu çok iyi anlamadan diğerine geçmeyin. Konuları sıra ile ve anlayarak çalışın.
Belli aralıklarla tekrar yapmayı unutmayın. Tekrar, öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Öğrendiğiniz konularla ilgili soruları çözün. Yapamadığınız sorular için konu tekrarı yapın. Çözemezseniz yardım alın.
Geçmiş geleceğin habercisidir. Son yıllarda çıkmış sınav soruları çözün.
Öğretmenlerinizin tavsiye ettiği kaynaklardan mutlaka yararlanın.
Aldığınız her kitabı bitirmeye mutlaka gayret edin.

1 Beğeni

Gayet açıklayıcı bir yazı olmuş. Evde çalışmalarımızda tecrübeli abi ve ablalarımızdan rehberlik adına böyle yazıların devamının gelmesini rica ediyorum.

1 Beğeni