Teizm ne demek?

teizm ne demek kısaca

Teizm:Tanrıcılık olarakta kullanılır. Tanrı’nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine inanan bir düşünce biçimidir.Bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanmaktır.Teizm, insanlara din gönderen bir Tanrı inancı üzerine kurulu olan felsefe görüşüdür.