Tasavvuf Nedir? - Edebiyat

Tasavvuf veya tasavvuf edebiyatı nedir?

Tasavvuf, İslam Mistisizm’i olarak da nitelenebilir. Tasavvuf, dinin amacını Tanrı’ya ulaşma olarak gören düşünce ve inanç sistemi, aynı zamanda bir yaşam biçimidir.