Tarihte Kavram Bilgisi

Olay: Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere olay denir. Olaylar belirli bir süre içinde gerçekleşir. Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Ankara’nın yeni Türk Devletinin başkenti olmasi vb. gelişmeler birer olaydır.
Olgu: Aynı türdeki olayları bir bütün olarak anlatmak için kullanılan ve süreklilik gösteren bir kavramdır. İstanbul’un bir Türk şehri hâline gelmesi, Türkiye’nin çağdaşlaşması tarihi olgulardır.
Kısa sürede olup biten işler olay, uzun bir zaman diliminde oluşan durumlar ise olgudur.
Kanıt: Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği hakkında fikir verici belge, delil.
Nesnellik(Objektif olma):Gerçekleri olduğu gibi görmek ve yansıtmak, tarafsız kalmak.
Kaynak (belge): Tarihi bir olayı doğru anlamaya yarayan her türlü malzeme.
Çağ: Siyasi, sosyal, ekonomik açıdan benzer özellikler taşıyan, insan yaşamında birçok değişikliklere ve yeniliklere yol açan önemli bir olayla başlayıp yine önemli bir olayla biten zaman dilimine çağ denir. Taş Çağı, Maden Çağı, İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi.
Yüzyıl:Yüzyıllık süre, asır. Milat başlangıç alınarak 1-100, 101-200, 2001-300 vb olarak sayılan yüzyillik dönemlere verilen genel isim.
Milat: Güneş yılı esasına dayalı olarak hazırlanan ve Roma uygarlığı tarafından son şekli verilen takvimin adıdır. Hz. İsa’nın doğumu başlangıç olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle takvime doğum anlamına gelen milat adı verilmiştir. Milattan sonraki tarihler günümüze yaklaştıkça rakamsal olarak büyürken, milattan önceki tarihler günümüze yaklaştıkça küçülmektedir.