Tarihte Kavram Bilgisi 2

Ekol: Bir bilim ya da sanat alanından üstün bilgisi veya yeteneği olan kimseye veya bir felsefî, edebî, sanatsal öğretiye bağlananların, bu tür bir akımı benimseyenlerin tümü için ekol terimi kullanılır.
Annales Okulu: İsmini tarih bilimine toplum bilimleri yöntemlerini uygulaması ile duyurmuştur. Sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji ve antropoloji gibi çeşitli toplum bilimleri ile iş birliğini sağlayacak bir tarih yaklaşımı geliştirmek üzere 1929 yılında Strasbourg Üniversitesi’nde kurulmuştur.
Tarih Felsefesi: Toplumların değişimini ve gelişimini etkileyen faktörlerin araştırılması, değişimin anlamı ve insanlığın geleceği üzerine çeşitli düşünceler ileri sürülmesidir.
Vakanüvis: Osmanlılarda resmi devlet tarihçilerine verilen ünvan. Vakanüvisler kendilerinden önceki dönemlerde ilgili yazılanları derlemek ve kendi dönemlerinde gerçekleşen olayları kaybetmekle gorevliydiler. İlk vakanüvis Mustafa Naima Efendi olaylar anlatılırken sosyolojik yorumlara yer verilmesi gerektiğini ileri süren bir tarihçilik anlayışını benimsemiştir.