Tarih öncesi dönemlerin ve tarihi çağların dönemlere ayrılmasında etkili faktörler

Tarih öncesi dönemlerin ve tarihi çağların dönemlere ayrılmasında etkili olan faktörlerin neler olduğunu yazınız?