Tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar nelerdir?

Tarih öncesi çağlar ve tarihi çağlar nelerdir? İsimlerini yazar mısınız

TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
Taş Çağı (MÖ 600000-5000)
1)Eski Taş (Paleolitik) Devri (600000-10000)
2)Orta Taş (Mezolitik) Devri (MÖ 10000-8000)
3)Yeni Taş (Neolitik) Devri (MÖ 8000-5500)
Maden Çağı (MÖ 5500-1200)
1)Bakır (Kalkolitik) Çağı
2)Tunç (Bronz) Çağı
3)Demir Devri
TARİH ÇAĞLARI
1)İlk Çağ (MÖ 3200- MS 375)
2)Orta Çağ (375-1453)
3)Yeni Çağ (1453-1789)
4)Yakın Çağ (1789-…)

1 Beğeni