Tarih Bilimine Giriş

Sosyal Bilimlerin bir dalı olan tarih biliminde olay ve olgu kavramları arasındaki farkı birer örnekle tartışınız.

Kısa sürede meydana gelen gelişmelere olay, olaylara bağlı olarak uzun süreçte meydana gelen sonuçlara olgu denir. Velhasıl olay ve olguyu şöyle ayırıyoruz: Kesin sonuç varsa ve mevzu kapanmışsa olay, yok böyle bir anda bitmez düşüncesi yaratıyorsa olgudur. Mesela Çağdaş Kurtuluş Savaşımız bir olay, çağdaşlaşma hareketimiz bir olgudur, nitekim devam etmektedir.