Tarih Bilimine Giriş Ünite 1

Değerli arkadaşlar, tarih bir sosyal bilim olarak sanıldığının aksine ezbere dayalı bir alan değildir. Tarih biliminin tanımını kurarken “insan topluluklarının geçmişteki faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak ve objektif olarak inceleyen bilim dalıdır” diyoruz.
Dolayısıyla tarih çalışırken neden-sonuç ilişkisi içerisinde gelişmeleri kavram haritasına dökmek ve en temelde de yeni üniteye başlarken o ünitenin kavramlarını çıkarmak sizler için faydalı olacaktır.