Tarih Bilimine Giriş..3

Tarih öncesi devirlerde ticaretin yaşanmasına neden olan faktör nedir ve ticaretin yaşanması da nasıl bir sonuç doğurmuştur?
Tarih öncesi devirleri sırası ile yaşamak veya yaşamamak gibi bir madde soruda nasil yorumlanmalıdır?

İnsanlar yeni taş(neolitik çağ) döneminde tarım yapmaya başlıyorlar. Böylece üretim fazlası oluşuyor. Ticaret için ise üretim fazlası gerekiyor. Yani önce kendini doyurup fazla kalırsa takas ediyorsun.

Ticaretin hızlanması ise şehirleşmeyi beraberinde zaten getiriyor.