Tarih Bilimine Giriş..2

Konumuz eğer tarih öncesi devirlerse ve soruda bana tarım faaliyetlerine başlandığından bahsediyorsa şıklarda sonuç olarak neleri aramalıyım?

Soruda bana eğerki tarım yapıldığının kesin kanıtını göster diyorsa tarım aleti ve sulama kanalı var diyen şıkları alırdım.