Tarih Bilimine Giriş..1

Tarihin devirlere ayrılmasındaki kriter nedir? Pekala soruda “tarih öncesi devir” diyorsa ve tarihe yardımcı alanlardan filolojiyi de kullaniyorsa soruya nasıl yaklaşmalıyız?

Tarihin çağlara ayrılmasında evrensel etkileri olan olaylar dikkate alınmıştır. Ama tarih öncesi devirlere ayrılırken kullanılan araç ve gereçlere bakılmıştır. Fakat filolojiye dikkat! Yazılı bir bilimdir. Bize yazılı veri bırakmayan bir topluluğun hangi dilde konuştuğunu bilmiyoruz.