Sürrealizm nedir, öncüsü kimdir?

Sürrealizm nedir? Öncüsü kimdir?

sürrealizm

Gerçeküstücülük olarakta geçen Sürrealizm, ilk olarak Fransada ortaya çıkmıştır. Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların bilinirliğinden uzak, bilinçaltı gerçeklerini yansıtan yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımıdır. Akımın ortaya çıkmasındaki en büyük bir diğer akım olan Dadaizm akımıdır. Sürrealizmin kurucusu ise bilinmesi gerekir ki André Breton’dur.

Sigmund Freudun’un psikanaliz fikirlerinden esinlenen André Breton bu fikirleri edebiyata sokarak insanı ve toplumu ele almıştır. Sürrealistlere(Gerçeküstücülere) göre bilinçaltımız; toplum, ahlak, din ve kanun gibi zorunluluk öğeleri ile oluşmaktadır.

Gerçeküstücülük ya da sürrealizm 20.yüzyılın başlarında Avrupa’daki ortaya çıkan bir sanat akımıdır. I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında dehşete kapılan bazi şair ve ressamlar, akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinçdışının düşsel dünyasına yöneldi. 1924’te yayınladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesinde, aklın denetimi olmadan ve ahlak gibi engelleri hiçe sayarak l, düşüncenin ortaya konmasını savundular. Yapılarında nesneleri alışılmamiş biçimlerde benimleyen Gerçeküstücü sanatçılar, çoğunlukla düşlerin gizli dünyasını dile getirmeye çalıştılar. Bazen de nesneleri kendi doğal ortamlarından çıkartarak şaşırtıcı, düşsel bir ortama taşıdılar.
Gerçeküstücülük Akımı’nın kurucusu olan şair Fransız şair André Breton, hastalarına psikanaliz yöntemini uygulayan Sigmund Freud’dan büyük ölçüde etkilenerek, şiirlerinde alisagelmişin dışında, mantığa uygun bir sıra izlemeyen sozcukler ve düşsel imgeler kullandı. Gerçeküstücülük Akımı’nın gelişmesinde 1910’larda ortaya çıkan, soyut ve tüm kuralları reddeden Dadacılık Akımı’nın yanı sıra, Hieronymus Bosch ve Francisco Göya gibi daha eski donemlerin ressamlarının da etkisi oldu.
Daha önce Almanya’daki bir genel tuvalette açtığı Dada sevgisiyle olay yaratan Max Ernst Paris’te Paul Éluard, Louis Aragon gibi yazarların bulunduğu Gerçeküstücü gruba katıldı.
Gerçeküstücülük Akımı’nın Belçika’daki en önemli temsilcisi René Magritte.
Gerçeküstücü’lerle ilişki kuran Joan Miro beklenmedik biçimler ve renkler kullandı.
Gerçeküstücülük Akımı’yla neredeyse özdeşleşen Salvador Dali.
Paul Klee, Yves Tanguy ve Giorgio de Chirico da Gerçeküstücülük Akımı’nın önde gelen ressamlarındandir. Bu akımın sinema alanındaki en önemli temsilcisi ise Luis Buñuel’dir.

1 Beğeni

Bu konu son cevaptan 60 gün sonra otomatik olarak kapatıldı. Yeni cevap girilmesine izin verilmiyor.