Su döngüsü (hodrolojik döngü)nü anlatır mısınız?

Merhaba su döngüsü (hidrolojik döngü)nü anlatır mısınız

Yerküredeki su miktarı hemen hemen sabittir. Hiçbir su molekülü yerküre ve atmosfer dışına çıkamaz. Fakat güneş enerjisi ve yer çekimi sayesinde doğada düzenli olarak hareket eder.
Su, insan, bitki ve hayvanlar tarafından kullanılır. Suyun atmosfer, litosfer ve hidrosfer arasındaki bu hareketine “su döngüsü” denir.
Denizler yeryüzünün önemli su depolarıdır. Denizlerdeki su; ısı, basınç ve çeşitli hava hareketleriyle atmosfere karışır. Bu suyun büyük bölümü yağış şeklinde tekrar başladığı yere döner. Karalara düşen yağmur suları toplanarak yeraltı ve yerüstü sularını oluşturur. Hidrolik döngüye en önemli unsur güneş enerjisidir. Yerküreye ulaşan güneş ışınlarının üçte biri su tarafından emilir. Bu da atmosfere doğru buharlaşmaya neden olur. Atmosferdeki ısı ve basınç farklılıkları su buharının katı ya da sıvı hale geçmesine yoğuşma ve yağmur, kar şeklinde yeryüzüne dönmesine neden olur.
Yeryüzüne ulaşan suyun karalardaki döngüsü:
a. Yüzey akışı: Su, toprak yüzeyinden akarak göllere ve nehirlere karışır.
b. Yeraltı akışı: Toprağın içine işleyen su, yeraltı suyuna karışır.
c.Terleme: Su, toprak ve bitki örtüsü yüzeylerinden tekrar atmosfere verilen su baharıdır. Atmosferin %10’u bu yolla gerçekleşmektedir.

1 Beğeni