Şovenizm nedir?

Şovenizm nedir ve Şovenist ne demektir?

Herhangi bir şeye karşı aşırı, nedenli veya nedensiz bağlılığı ifade etmektedir . Diğer bir ifadeyle bir şeylere körü körüne bağlılığı ifade etmektedir. Milliyetçilik, ırkçılıkla bir arada kullanılan bu terim başka uluslara karşı saldırganlığı, aşırı ve bağnaz milliyetçilik anlamında da kullanılıyor. Yani milliyetçiliğin radikal boyutu olduğu da söynebilir…
Bu fikri savunan ya da bu fikre sahip olan kişilere de Şovenist denir.

1 Beğeni