Sosyal Bilgiler Dersine Nasıl Çalışılmalıdır?

Sosyal Bilgiler Dersini; tarih, inkılap tarihi, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe oluşturmaktadır. Öğrenciler arasında diğer derslere göre daha kolay anlaşılmaktadır. Fakat çabuk unutulur. Öğrenilen bilgileri unutmamanın yolu ise tekrar etmekten geçer. Belirli aralıklarla yapılan tekrarlar, öğrenmeyi pekiştirecek, unutmanın önüne geçecektir. Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu ilk aşamada zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.
Tarih dersine çalışırken;
*Konu detaylıca öğrenilmesi, önemli yerlerin altı çizilmeli, öğrenmede verimi arttırmak için not tutulmalıdır.
*Konuyla ilgili haritanın yanınızda bulunması görsel Öğrenme açısından önem taşımaktadır. Öğrenmenin daha kalıcı olmasında ve pekiştirilmesinde faydalıdır.
*Bir konu tam ogrenilmeden o konu ile ilgili testlerin çözülmesi yapılan yanlışları arttıracak ve bu da öğrenme motivasyonunuzu azaltacaktır.
*Sınav sisteminin giderek yoruma dayalı bilgiyi ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bu tip sorularda başarılı olmanın yolu bol bol soru çözmekten geçer.
Coğrafya dersine çalışırken;
*Coğrafya dersine merak, ilgi ve sevgi ile yaklaştığınızda onun zevkli bir ders oldu göreceksiniz.
*Coğrafyada iklim, bitki örtüsü, toprak çeşidi, nüfus, tarım vb.hemen her konuda artık grafikli ve şekilli sorular çıkmaktadır. Bu tür sorularda öncelikle dersteki açıklamaları dikkatle dinlemeliyiz.
*Soruları okurken doğru incelemeli, bakış açımızı yoruma açık hale getirmeliyiz ve şekilleri doğru okuyabilmek için bol bol soru çözmeliyiz.
*Konuları kalıcı ogrenebilmemiz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalıyız.
*Anlatılan konuları zihnimizde canlandırabilmemiz için günlük yasantıyla arasında ilişkiler kurmalıyız. Böylece yaptığımız gezi ve seyahatlerden ayrı bir zevk alırız.
Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili gelecek sorularda ise;
*Güzel huy ve davranışlar, İslam dininin ve imanın şartları ile kişiye ve topluma karşı ahlaki vazifelerimiz ön plana çıkmaktadır.