Septisizm Nedir? Hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Septisizm Nedir? Kimdir bu septikler? Savundukları temel düşünce nedir?

1 Beğeni

Septisizm(Şüpheclik)
Duyum, algı ve akıl yürütme gibi bilgi yetilerimizin güvenilirliğini sorgulayarak, kesin ve evrensel doğrulara ulaşmamızın olanaksızlığı sonucuna varanlar tarihsel bakımdan önce “sofistler” sonra bu akıma adını veren “septikler”.
Pyrhon, Sextus Empricus, Karneades vd. Sofistlerin izinden giderek, şüpheciliği en uç mantıksal sonuçlarına kadar götüren ve ona kendi içinde tutarlı bir tutum niteliği kazandırmaya çalışan düşünürlerdir. Şüpheyi felsefenin amacı ve son sözü hâline getirdikleri söylenebilir. Bilip bilmediğimi bile kesin olarak bilemem. (Karneades)
Septikler, bildiklerimizin doğruluğundan asla emin olmadığımıza göre, yargilarda bulunmaktan kaçınmamız gerektiğini savunurlar. Ustelik, hakkında hüküm verdiğimiz nesneler ve onlar hakkındaki yargılarımız, kendi başlarına hiçbir değer taşımazlar. Yani onlar, ne iyi, ne kötü, ne güzel, ne çirkin, ne ağır, ne hafif, ne doğru, ne de yanlıştırlar. Nesnelerin iyiliği ya da kötülüğü ve yargılarımızın doğruluğu ya da yanlışlığı, kişisel ve kültürel değerlerimize, alışkanlıklarımıza hatta o anki ihtiyaçlarımıza göre değişir (yararcılık-pragmatizm)

2 Beğeni