Osmanlıda Lise dengi okullara verilen ad?

Osmanlı devletinde lise derecesindeki dengindeki okullara verilen isim nedir?

1 Beğeni

Öncelikle merhaba;

Osmanlı’da eskiden lise dengi olan ve lise ile aynı eğitimi gören okullara idadi ismi verilmiştir.

1 Beğeni