Niçin Plan Yapmalıyız?

NİÇİN PLAN YAPMALIYIZ?
Bir işte başarılı olmak için yapılacak ilk iş, hedef belirlemek; ikinci iş is, belirlenen hedefe yönelik bir plan yapmaktır. Yapılacak işlerin belirli bir süre ve düzen içine sokulmasına plan denir.
Modern eğitim sistemlerinde, başarıya giden yolda tek çare ‘‘çok çalışma’’ değil ''etkili çalışma’dır. ‘‘Etkili çalışma’’ zamanı, hedefler ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Bu da planlama demektir.
Bir bina yapılırken, bir yolculuğa çıkılırken, br alışverişe gidilirken plan yapılır ya da yapılması gerekir. Eğer plan yapılmazsa bina yıkılabilir, yolculukta hiç hesap edilmeyen akisilikler başa gelebilir, alışverişte beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Cenap Şahabettin: '‘Başkası düştü mü ‘çürük tahtaya basmasaydı’ deriz. Kendimiz düşünce bstığımız tahtanın çürük olmasından şikayet ederiz’'diyor. Atılacak adımdan alınacak başarılı bir sonuç, iyi bir planlamaya bağlıdr.
Gerek sınavlar gerekse bir okul yaşamı, hem sizin geleceğinizin hem de ülkemizin yarınlarının şekillenmesi açısından bir bina yapımından, bir yolculuğa hazırlanmaktan, bir alışverişten daha önemsiz değildir. Öyleyse belirlenen hedeflere ulaşmak için mutlaka bir çalışma planına ihtiyaç vardır.
Çoğu öğrenci, birden çok dersi aynı günde çalışmak zorunda olmaktan yakınıyor. ‘‘Ne çalışsam, hangisine önce başlasam, ikisini bir arada yürütebilir miyim, hepsine zaman ayırabilecek miyim, zamanı yetirebilecek miyim?’’ gibi endişe ve kararsızlıklar gerçekte plansızlığın doğal sonucudur.
Okul eğitimi ve sınavlara hazırlık ciddi işlerdir. Okul eğitiminde ve sınavlara hazırlıkta başarıya ulaşmak, planlı bir çalışmayla mümkündür. Planlanmış bir çalışma, hedefe yönelik yapılacak işlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Plan: ‘‘nasıl’’, ‘‘ne zaman’’ ve ‘‘nerede’’, ‘‘hangi derse’’ çalışacağına karar vermektir.
Descartes: ‘‘Plansız çalışan kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan br insana benzer.’’ diyor. Plansızlık; öğrencide dikkatsizliğe, yorgunluğa, bitkinliğe, isteksizliğe ve dalgınlığa neden olur. Bu durum, öğrencide ruhsal baskı, kararsızlık, çalışmaya motive olamama ve verimsiz çalışma gibi olumsuz sonuçlara yol açar. Bu sorunların aşılması için planlı çalışmanın nasıl yapılacağı çok iyi bilinmeli ve çalışmalar planlı şekilde yürütülmelidir.

1 Beğeni