Matematik sorusu cevabı nedir?

745x sayısı 3 ile tam bölünebilmesi için rakamlarının toplamı 3’ün katları olması gerekiyor.

7+4+5+x= 16 + x

x burada 2, 5 ve 8 sayılarını alabilir.
2+5+8= 15 ve cevap A şıkkı

1 Beğeni

3’e bölünebilme kuralı gereği bir sayıdaki rakamların toplamı 3’ün katı olmalıdır. Bu durumda 745x sayısında 7+4+5+x=3’ün katı olmalı. Yani 16+x=3’ün katı olmalı. X Yerine 2-5-8 rakamları gelebilir. 2+5+8=15
Bu durumda cevap 15 olmalı… Doğru cevap A şıkkı…

1 Beğeni