Kutadgu bilig özellikleri nelerdir?

Kutadgu Bilig’in yazarı kimdir ve özellikleri nedir kısaca açıklarmısınız

Kutadgu Bilig Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi anlamına gelmektedir. 11. yüzyıl Karahanlı Türklerinden Yusuf Has Hacib’in Doğu Karahanlı hükümdarı ve Kaşgar Prensi Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han’a atfettiği önemli bir Türkçe eserdir. Kutadgu bilig Karahanlıca olarak da isimlendirilen Hakaniye lehçesi ile yazılmış olup, Orta Türkçe bir eserdir.