Kurallı birleşik sıfat nedir?

Açıklarmısınız kurallı birleşik sıfat nedir

Kurallı birleşik sıfatları örnekleyerek açıklayacak olursak;

"lı, li" Sıfat Tamlaması Yapım eki

  • Büyük yaprak() meyve ağaçları,
  • güzel bakış() insanlar,
  • kısa boy(lu) arkadaş,

“lık, lik” sıfat tamlaması yapım eki

  • yarım gün(lük) iş,
  • üç kuruş(luk) ekmek

İkileme + isim

  • Tatsız tuzsuz yemek
  • Evsiz barksız insan

Örnekleri çoğaltabiliriz.