Kromozom, DNA, gen ve nükleotid büyükten küçüğe doğru sıralama

DNA, kromozom, gen ve nükleotid büyükten küçüğe doğru sıralarmısınız

Yapı bakımından büyükten küçüğe sıralayacak olursak aşağıdaki gibidir. İyi çalışmalar

Kromozom > DNA > Gen > Nukleotid