Kimyasal türler arası etkileşimler ilgili soru - 2

Verilen Bileşik adlandırılmalarından hangisi yanlış verilmiştir?

a. AlC3 Alüminyum(III) Klorür
b. Na2O Sodyum oksit
c. Fe2O3 Demir(III) oksit
d. KBr Potasyum bromür
e. (NH4)2SO3 Amonyum sülfit