İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri ve Anlamları

İngilizce’de faydasını göreceğini düşündüğüm Fiillerin 1. 2. ve 3. hallerini sizler için paylaştım. Devamını güncellemeye devam edeceğim.

Düzensiz Fiiller – Irregular Verbs*

Fiilin 1. Hali Fiilin 2. Hali ** Fiilin 3. Hali** Türkçe Anlamı
awake awoke awoken uyandırmak
be was, were been olmak
beat beat beaten vurmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bend bent bent bükmek
bet bet bet bahse girmek
bid bid bid emretmek
bite bit bitten ısırmak
blow blew blown esmek
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
broadcast broadcast broadcast yayımlamak
build built built inşa etmek
burn burned, burnt burned, burnt yakmak
burst burst burst patlamak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost mal olmak (masraf)
creep crept crept emeklemek
cut cut cut kesmek
deal dealt dealt anlaşmak
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
draw drew drawn çizmek
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt rüya görmek
drive drove driven sürmek
drink drank drunk içmek
eat ate eaten yemek