İki kare farkı sorusu

x = √3 + 2 ve y = √3 – 2 olmak üzere x.y çarpımı kaça eşit olacaktır?

x.y= (√3 + 2)(√3 - 2)= 3-2√3+2√3-4

= -1 olacaktır.

1 Beğeni