Feodalite ne demek?

Feodalite ne demek açıklayabilir misiniz?

Feodal bir yönetim şeklinde devlet içişlerinde serbest hareket eden beyliklerden (yani iç işlerinde serbest olup dış işlerinde bir merkeze bağlı olan devletçikler) oluşur. Ülkenin her bölgesinde farklı kurallar geçerli olabilir. Bu durum siyasal, kültürel, ekonomik birliğin kurulmasını engelleyici niteliktedir.
Ben feodalite kavramını açıklarken hep kollarımız örneğini kullanırım. Mesela kolu bir merkez olarak düşünün. Ellerimizi ve parmaklarımız da bu merkeze bağlı devletler. Serbest hareket edebiliyorlar ama en nihayetinde kolumuz hareket alanlarını belirleyici bir rol oynuyor. Bu akılda kalması için yeterli bir örnek olabilir.
Fakat feodal sistemin ki bu terimi derebeylik olarak da adlandırıyoruz şöyle bir sıkıntısı var. Bu tür yönetimlerde iç kavgalar, devletin parçalara ayrılması ve dış politikada etkisiz kalınması sık görülen durumlardır.

2 Beğeni