Fe eyne tezhebün ne demek?

Arapça fe eyne tezhebün ne demek?

1 Beğeni

Tekvîr Suresi - 26 . Ayettir ve anlamı “Öyleyse nereye gidiyorsunuz?” anlamına gelir.

“Öyleyse nereye gidiyorsunuz?” suali, “Bu Kur’an’dan, onun gereklerini yerine getirmekten uzaklaşıp da nereye gidiyorsunuz?” yada “Size burada açıklanandan daha doğru bir yol var mıdır ki Kur’an’ın yolunu bırakıp da o yoldan gidesiniz” gibi farklı şekillerde açıklanmıştır. Âyetin, artık inkâr edemeyecekleri gerçeklerle karşı karşıya bulunan ve her yönden delillerle kuşatılmış olan müşriklerin, inkârlarına hiçbir haklı gerekçe gösteremeyeceklerini de belirttiği söylenir.

1 Beğeni