Edebiyat sorusu

Konularına göre roman türlerini kısaca açıklar mısınız?

1 Beğeni

Konularına göre romanları hatta roman örnekleri de vererek şöyle açıklayalım.
Sosyal Roman: Ekonomik sorunlar, sınıflar arası çatışmalar, esaret, göç gibi toplumsal sorunları işleyen romanlardır.
Sefiller (Victor Hugo), Meyhane (Emile Zola), Gazap Üzümleri (John Steinbeck), Sergüzeşt (Samipaşazade Sezai)
Töre Romanı: Bir toplumun gelenek, göreneklerini yansıtan romanlardır.
Sinekli Bakkal (Halide Edip Adıvar),
Tarihî Roman: Arkadaşlar burada teknik bir bilgi vermek istiyorum. Fakültedeki çok değerli hocam roman türleri arasında tarihî bir romanın varlığını kabul etmezdi. Çünkü roman dediğimiz şey bir kurgudan ibarettir zaten. Ama önümüzde merkezi bir sınav var ve müfredatınız bunu kabul edecektir. Dolayısıyla konusunu tarihten alan romanlar deyip düzeltebiliriz.
Waverly (Walter Scott), Savaş ve Barış (Tolstoy), Cezmi (Namık Kemal), Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay), Devlet Ana (Kemal Tahir), Küçük Ağa (Tarık Buğra), Şu Çılgın Türkler (Turgut Özakman)
Psiklojik Roman (Tahlil Romanı): Ruh çözümlemelerine yer veren romanlardır.
Princesse de cleves (Madame de La Fayette), Suç ve Ceza (Dostoyevski), Genç Werther’in Acıları (Goethe), Eylül (Mehmet Rauf), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Bir Tereddütün Romanı, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (Peyami Safa)
Macera Romanı (Serüven Romanı): Günlük yaşamda gerçekleşmesi zor, şaşırtıcı ve esrarengiz olayları sürükleyici bir üslupla işleyen romanlardır.
Robinson Cruse (Daniel Defo), Moby Dick (Herman Melville), Hasan Mellah (Ahmet Mithat Efendi)
Polisiye Roman: Bir suçluyu yakalamak, cinayeti aydınlatmak gibi polisiye (dedektiflik) olaylar üzerine kurulmuş romanlardır.
Sherlock Holmes (Sir Arthur Conan Doyle), Esrar-ı Cinayet (Ahmet Mithat Efendi), Cingöz Recai (Peyami Safa)
Egzotik Roman Konusu uzak ve yabancı ülkelerde geçen romanlardır.
İzlanda Balıkçısı (Piyer Loti), Candide Voltiare), Nilgün (Refik Halit Karay)
**Fantastik Roman: ** Gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları masalsı bir tutumla işleyen romanlardır.
Yüzüklerin Efendisi (Tolkien), Harry Potter (J.K Rowling), Puslu Kıtalar Atlası (İhsan Oktay Anar)
Bilimkurgu Roman: Yazıldığı dönemde gerçekleşmesi mümkün olmayan bilim ve teknoloji unsurlarını kullanarak gelecek ya da geçmiş zamanda kurgulanmış romanları işleyen romanlardır.
Aya Yolculuk, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah (Jules Verne)
Biyografik Roman: Ünlü kişilerin hayatlarının anlatıldığı romanlara biyografik roman denir.
Malcom X (Alex Haley), Bir Bilim Adamının Romanı (Oğuz Atay), Ömer Seyfettin (Tahir Alangu)
Otobiyografik Roman: Yazarın kendi hayat hikâyesini anlattığı romanlara da otobiyografik roman denir.
Küçük Şeyler (Alphonse Daudet), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)
Tezli Roman: Öne sürülen bir düşünceyi (tezi) savunmak ve kabul ettirmek için yazılmış romanlardır.
Zehra (Nabızâde Nazım), Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Nehir Roman (Irmak Roman): Bir olayın, geniş bir zaman diliminde geçtiği çağı, bir toplumun geniş bir görünümünü birden fazla cilt halinde anlatan romanlara nehir roman denir.
Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, Firavunun İmamı (Tarık Buğra);
Bozkurtlar, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor (Nihal Atsız);
Panorama I, Panorama II (Yakup Kadri Karaosmanoğlu);
Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır (Adalet Ağaoğlu)
Baba Evi, Avare Yıllar, Dünya Evi (Orhan Kemal)

1 Beğeni