Çözünürlüğe etki eden faktörler nelerdir?

çözünürlük dengesine etki eden faktörler nelerdir arkadaşlar

Bir maddenin çözünürlüğü hangi etkenlere bağlıdır;

 1. Çözücü maddenin cinsine,
 2. Çözünen maddenin cinsine,
 3. Çözeltinin sıcaklığına,
 4. Ortak iyon etkisine,
 5. Ortamın pH derecesine ,
 6. Yabancı iyon etkisine

bağlı olarak değişmektedir.

 1. Çözücünün cinsi çözünme olayının meydana gelmesinde doğrudan olarak etkilidir. Çözücünün oluşturduğu bileşiğin moleküler yapısına göre çözünmeyi artırabilir veya azaltabilir.
 2. Çözünen madde ise seçilen çözücünün polarlık durumuna uygun ise ve çözücü moleküller ile kurulan bağ güçlü ise çözünme daha yükek oranda olacaktır.
 3. Çözünme reaksiyonu endotermik ise sıcaklık artışı çözünürlüğün yüzdelik oranını artırır. Ekzotermik ise azaltacaktır.
 4. Çözünen madde ile ortak olan bir iyonun ortamda bulunması çözünürlüğü ve iyonlaşma miktarını azaltır.
 5. Çözünen madde asit ise asidik ortamda daha az iyonlaşırken bazik ortamda çok daha fazla iyonlaşır. Bazlar için durum tam tersi şekilde olacaktır.
 6. Yabancı iyonun çözelti ortamında bulunması çözeltinin iyon şiddetini arttıracak ve artan iyon şiddeti sayesinde azalan aktiflik katsayısı iyonlaşma yüzdesinde artışa sebep olacaktır.

Cevabınız gayet açıklayıcı olmuş çok teşekkür ederim :+1: