CCl4 iyonik bağmıdır yoksa kovalent bağmıdır?

CCl4 iyonik bağmı oluşur yoksa kovalent bağmı açıklar mısınız?

1 Beğeni

Şöyle cevaplayayım C (karbon) ve Cl (klor)bir ametaldir. Ametal-Ametal çiftleri arasında herzaman kovalent bağ oluşur. Dolayısıyla CCl4 kovalenttir.

1 Beğeni