Bu cümleden nasıl bir yorum çıkarmalıyım?

Sümer egemenliğine son veren Elamlılar başlangıçta şehir devletleri halinde örgütlenmişlerdir. MÖ 3000’lerde Sus sitesi etrafındaki küçük şehir devletçiklerini kontrol altına alarak Elam Krallığı’nı kurmuşlardır.

1 Beğeni

Bu sorudan çikarılebilecek yorum şu olmalıdır:
Bir yerde şehir devleti varsa orada siyasi birlik yoktur. Önce, şehir devleti, sonra krallık kurulmuşsa siyasi birlik zamanla sağlanmış demektir.

1 Beğeni