Atların türk kültüründeki yeri ve önemi?

ezelden beri atların türk kültüründeki yeri ve önemi ne olmuştur

Atların Türk Kültüründe Biniciliğinde Yeri ve Önemi

Bilindiği gibi Türk milletinin kökeni Orta Asya bozkırlarına dayanır. Türk obaları, Orta Asya’nın o uçsuz bucaksız ovalarına, bozkırlarına yayılmış, göçebe hayatı benimsemişlerdir. Bu sebeple tarım çiftçilik yerine hayvancılık, hayatlarında daha büyük yer kaplamaktadır.

Uzun mesafeler gitmek zorunda olan Türkler atlara ve biniciliğe oldukça önem vermektedirler. Çocuklar küçük yaştan itibaren binicilik eğitimi almaya başlarlar. Türk süvari birlikleri ve askerleri savaşlarda da büyük önem taşımaktadır. Türk süvari birlikleri manevra kabiliyetleri ve çeviklikleri açısından düşmanların korkulu rüyası haline gelmişlerdir. Bu açıdan binicilik ve atlar Türk milletinin hayatında ve geçmişinde büyük bir öneme sahip olmuştur.