Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından farklıdır

Öncelikle bu soruda cümleleri yapıca basit mi birleşik mi olduğuna göre değerlendiriyoruz. Eğer cümlede fiilimsi varsa o cümle yapıca birleşiktir, sonuçta her fiilimsi bir cümle sayılır ama eğer cümle fiilimsi almamışsa basit bir cümledir.
Şimdi soruda bizden yapısı bakımından farklı cümleyi istiyor o zaman şık şık gidelim.
A) kaybolan anılar(partisip yani sıfat-fiil)
B) …işim düşünce {-ınca, -ince} (gerindium zarf-fiil)
C)Burada virgülle ayrılmış iki sıralı cümle görüyoruz ancak bu iki cümle de yapıca basit.
D)yaşayacağımız (hatiralar), hatırlayacağımız (hatıralar) {-acak, -ecek} ayrıca sıfat-fiiller cümlede sıfat işlevini yuklenirler dolayısıyla sıfat-fiil
E)bak-madan (gerindium) zarf-fiil
Dolayısıyla cevabımız c şıkkı.