Amonyak canlılar tarafından ne şekilde atılır

Proteinlerin oksijenli solunumla parçalanması sonucu oluşan amonyak canlılar tarafından ne şekilde atılır?

Amonyak canlılar tarafından üre, ürik asit olarak ya da direkt amonyak olaraka atılabilir.