Solunum Sistemi

Yaşamsal fonksiyonlarımızın devam edebilmesi için solunum en temel sistemlerden biridir. Kanda ihtiyaç duyulan oksijenin alınması ve hücrelerden istenmeyen karbondioksitin dışarı salınması bu yolla gerçekleşir. Fiziksel bir süreçtir. Solunum sisteminde burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğer ve diyafram görev almaktadır. Hepsinin görevleri farklıdır. Solunum, iç solunum ve dış solunum olarak ikiye ayrılabilir. Bu durumda iç solunum hücreler arasındaki alışverişi, dış solunum ise atmosfer ile organ arasındaki alışverişi kapsar. Buradan yola çıkarak iç solunum kimyasal olayları kapsarken, dış solunum ise fiziksel yolları kapsar.

Burun

Atmosferdeki havayı burun ile alırız. Solunum sisteminin başlangıç noktası burundur. Burada yer alan kıllar ve sümüksü yapı, havadan gelebilecek olan istenmeyen maddelerin tutulmasını sağlar. Burun beş duyu organımızdan biridir.

Yutak

Havanın burundan alındıktan sonraki ikinci durağı yutaktır. Yutak yemek borusu ile soluk borusunu arasındaki ayrımı yapar.

Gırtlak

Yemek yediğimizde soluk borusunu kapatarak, yemek borusunu işlevsel kılar. Nefes alırken ise soluk borusunu işlevsel hale getirir. Yutaktan gelen hava burada yönlendirilir. Solunum sisteminde üçüncü sırayı alır.

Soluk Borusu

Soluk borusu bir iletim mekanizması olarak işlev görür. Havanın akciğere ulaşmasında bu yol kullanılır. İçi zarlı ve kıkırdak yapısı istenmeyen maddelerin akciğere ulaşımını engellerler. Temiz bir havanın elde edilmesinde burundan sonra soluk borusunda ikinci bir işlem uygulanır. Burada tutulan istenmeyen maddelerin dışarı atımı ise balgam ile gerçekleştirilir.

Bronşlar ve Bronşçuk

Akciğer sol ve sağ olarak iki parça halinde vücudumuzda bulunur. Bronşlar ise soluk borusundan gelen havanın yönlenmesini sağlar. Adeta bir kapı gibi havayı sağ veya sol akciğere yönlendirir. Akciğere yaklaştıkça da bronşçuklar karşımıza çıkar.

Akciğer

İki parçadan oluşan akciğer, alveoller ile çevrilidir. Burada oksijenin kullanılması alveoller aracılığı ile gerçekleşir. Burundan alınan havanın tam anlamıyla işlendiği ve hücrelere geçirildiği alandır. Sol akciğer sağa göre biraz daha küçüktür. Bu küçüklük kalbin yerinden kaynaklanır.

Diyafram

Solunum sisteminde son basamak olarak sayılan diyafram, akciğerin sağlıklı çalışabilmesi için bir kastır. Bu kas güçlü bir yapıya sahiptir.

6 thoughts on “Solunum Sistemi

    1. Sitemiz hergün büyümekte olup size hizmet için çalışıyoruz. Konuları sistematik şekilde sitemize giriyoruz. istediğiniz konu varsa yardımcı olabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir