Ses ve Özellikleri

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan ses, dalga hareketidir. Moleküller titreşme hareketi yaparak, sesin oluşmasına imkan yaratır. Oluşumunun ardından çevre üzerinde dalgalar şeklinde hareket eder. Sesin oluşmasında rol oynayan bütün maddeler ses kaynağı olarak bilinir. Ses, aynı zamanda enerjidir. Bunu günlük hayatta şiddetli seslerin camların kırdığı anlarda dahi gözlemleyebiliriz. Tıpta ses enerjisi, böbrek taşlarının kırılması tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca hoparlörün hemen önüne koyulan mumların söndüğü görülür. İyi bir opera sanatçısının cam bardak kırması da sesin enerjisine bir örnektir.

Sesin Özellikleri

 • Ses dalgaları boyuna doğrultudadır.

 • Meydana gelen ses dalgaları tüm yönlere doğru yayılma özelliği gösterir.
 • Ses dalgalarının yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir. Aksi halde boşlukta yayılmaz.

 • Ses dalgasının yayılmasında olmazsa olmaz olan maddesel ortamda, yoğunluğun artması halinde sesin hızı da artar. Bu nedenle en hızlı katılarda, sonra sıvılarda ve en son gazlarda gerçekleşir.

 • Ses dalgalarının yayılma hızında sıcaklık etkisi görülür. Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda sesin yayılma hızının da arttığı görülür.

 • Ses dalgalarının yayılma hızı ortamın yoğunluğuna da bağlıdır.
 • Işık hızı, ses hızından daha büyüktür.

Sesin Şiddeti

Sesin büyüklüğü, şiddeti olarak açıklanır. Zayıf veya kuvvetli olması, şiddet hakkında ipuçları verir. Sesin şiddeti büyüklüğünde rol oynayan iki önemli faktör vardır. Bunlar, genlik ve ses dalgalarının enerjisidir. Genlik artarsa, sesin şiddeti de artar. Genlik azalırsa, sesin şiddeti de azalır. Sesten uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır. Sesin şiddetinin birimi desibeldir (dB).

 • 0 dB = en hafif ses (işitme eşiği)
 • 0 dB – 120 dB = insanın duyabileceği sesler
 • 30 dB – 60 dB = normal şiddetli sesler
 • 60 dB ve üstü = şiddetli sesler

Sesin Frekansı

Ses kaynağının birim saniyedeki titreşim sayısı, sesin frekansıdır. Ses frekansının birimi Hertz (Hz). Frekansın büyüklüğü ve küçüklüğü sesin yapısını belirler. İnce sesler, büyük frekanslardan ortaya çıkar. Kalın sesler ise küçük frekanslardan ortaya çıkar. Var olan bütün seslerin kendisine özgü yapısı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir