Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji, depolanan enerji anlamına gelir. Cismin sahip olduğu bir enerji vardır ancak bundan dolayı henüz harekete geçmemiştir. Yani sadece konumdan dolayı durağan durumlarda ortaya çıkan enerji türüdür. Potansiyel enerji; kütle, yer çekimi ivmesi ve yüksekliğin çarpımı ile bulunur.  Potansiyel enerji, ağırlık ile yer çekimin çarpımı olarak da kısaltılabilir. Çünkü ağırlık, kütle ile yer çekimi ivmesinin çarpımına eşittir.

Potansiyel Enerji = kütle x yer çekimi ivmesi x yükseklik

  • Potansiyel enerji, “PE” olarak kısaltılır. Birimi Joule’dür. Simgesi ise “J” harfidir.
  • Kütle, “m” harfi ile gösterilir. Birimi kilogramdır. Simgesi “kg” şeklindedir.
  • Yer çekimi ivmesi “g” harfi ile gösterilir. Birimi metre/saniye karedir. Simgesi m/s2 şeklindedir.
  • Yükseklik, “h” harfi ile gösterilir. Birimi metredir. Simgesi m şeklindedir.

PE = G x h

G = m x g

PE = m x g x h

Not: Kütle, yer çekimi ivmesi veya yüksekliklinin artması durumunda potansiyel enerji artar. Aralarında doğru orantı vardır.

Örnek:

Yandaki şekilde vinç bir beton kaldırmaktadır. Bu beton bloğunun kütlesi 200 kg. yerden olan yükseklik ise 15 m’dir. Bu durumda potansiyel enerjiyi bulunuz.

Cevap:

PE = m x g x h

PE = 200 x 10 x 15

PE = 30000 J

 

  • Cismin konumundan ve yapmış olduğu hareketinden dolayı sahip olduğu enerjinin türü değişir.
  1. Başlangıçta durağan olan cisim konumundan dolayı sadece potansiyel enerjiye sahiptir. Kinetik enerjisi yoktur.
  2. İkinci durumda serbest bırakılan cisim tepenin tam ortasına gelmiştir ve hızlandığı için kinetik enerjisi maksimum seviyeye yükselmiştir. Sahip olduğu yüksekliği kaybettiği içinde potansiyel enerjisi ortadan kalkmıştır.
  3. Son durumda sahip olduğu hızı kullanan cisim yeniden yükseklik kazanmıştır. Hareket enerjinin bitmesi ile kinetik enerjisi en aza, adlığı yükseklik sayesinde ise potansiyel enerjisi en yüksek seviyeye çıkmıştır.

 

  • Cismin hareketnden ve konumundan kaynaklanarak sahip olduğu enerjileri aşağıda görebilirsiniz. Kinetik enerji önce potansiyele sonra tekrar kinetik enerjiye dönüşmüştür.

One thought on “Potansiyel Enerji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir