Kimyasal Tepkimeler

Maddeler yapısında değişimler olacağı zaman temel iki prensip vardır. Bunlardan bir tanesi fiziksel değişim olurken, diğeri ise kimyasal değişimdir. Fiziksel değişim, maddenin iç yapısını ilgilendirmeyen değişimlerdir. Sadece dış görünüşte meydana gelir. Kimyasal değişim ise kimyasal tepkimeler sonucu ortaya çıkar. Maddenin iç yapısında bir değişim söz konusudur. Kimyasal değişimin ardından madde sahip olduğu tüm özelliği kaybederek, yeni maddeler ortaya çıkarır.

Örnek: Etin kıyma olması, kağıdın yırtılması, fiziksel değişimlere birer örnek olurken; kağıdın yanması, etin pişmesi ise kimyasal değişime birer örnektir.

Not: Kimyasal tepkimeye giren element ve bileşiklerde yeni maddeler ortaya çıkar. Tepkimede giren maddelerin tanecikleri çarpışır.

Kimyasal Tepkime Özellikleri

 • Tepkimeye giren atomların türü ve sayısında, tepkime sonucu bir değişiklik meydana gelmez.
 • Atomun türünde ve sayısında bir değişikliğin meydana gelmemesi toplam kütleyi de değiştirmez.
 • Atomların sahip olduğu toplam yük, nötron sayısı, elektron sayısı ve proton sayıları korunur.
 • Kimyasal tepkime sonucu fiziksel özellikler değişir.
 • Molekül sayılarında ve dağılımda değişiklik görülebilir.

Kimyasal tepkimede girenler ve ürünler kısmı vardır. Tepkimenin yönü en kritik huşulardan bir tanesidir. Ok işareti ile ifade edilir.

Örnek: Aşağıdaki şekilde bir kimyasal değişim örneği verilmiştir.

Moleküllerin dizilimi değişmiş, maddede yeni sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Fiziksel değişimden çok farklı sonuçlar göstermektedir.

Örnek: Aşağıdaki kimyasal tepkimede su oluşumu görülüyor.

Giren hidrojen ve oksijen elementleri 2’ye 1 olacak şekilde dizilimlerinde değişim meydana geliyor.

Örnek: Aşağıdaki kimyasal tepkimeyi inceleyin.

Girenler kısmında:

 • 3 Karbon
 • 8 Hidrojen
 • 10 Oksijen vardır. Oksijende sayı 2 indisi ile 5 katsayısının çarpımı olarak bulunur.

Ürünler kısmında

 • 3 Karbon
 • 6 Oksijen
 • 8 Hidrojen
 • 4 Oksijen

Kimyasal Tepkime Türleri

Kimyasal tepkimeler yoğun olarak kullanılırken, bazı sınıflara ayrılmıştır. En bilinenleri yanma tepkimeleri ve asit – baz tepkimeleridir. Asit – baz tepkimeleri aynı zamanda nötralleşme tepkimesi olarak da bilinir. Yanma tepkimesi kendi içinde hızlı yanma ve yavaş yanma olarak iki sınıfta incelenir. Burada yanıcı madde olarak çoğunlukla Oksijen kullanılır.

5 thoughts on “Kimyasal Tepkimeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir