Kepler Kanunu

Kepler kanunda gezegenlerin güneş odakları yapış oldukları hareket anlatılır. Elips şeklindeki hareket belli kurallar dahilinde meydana gelir. Bunlar 3 şekilde anlatılır. İlki yörüngeler kanunudur. İkincisi alanlar kanunu olarak karşımıza çıkar. Son olarak ise periyotlar kanunu vardır. Kepler yasaları bu kanunlarla izah edilmektedir.

Yörüngeler Kanunu

Yörüngeler kanuna göre gezegenler, belli bir yörünge içinde hareket eder. Bu yörünge geometrik şekillerden elipse benzemektedir. Mutlaka odakları arasında Güneş vardır. Aşağıdaki şekilde Dünya ve Mars’ın yörüngeleri verilmiştir. Odakları F1 ve F2 şeklinde gösterilmiş ve Güneş’in odakları arasında yer aldığı ifade edilmektedir.

Alanlar Kanunu

Alanlar üzerinde yapılan hesaplamalar karşısında ortaya net bir teori çıkmıştır. Gezegenin Güneş’e olan uzaklığı yarıçap olarak kabul edilir. Bir süre sonra (t) Gezegen ile Güneş arasında vektör yeniden oluşturulur. Arada kalan alan ile gezegenin aynı sürede taradığı alanların tümü birbirine eşit olur. Yani farklı bir noktadan başlayan gezegen t süre kadar hareket ettikten sonra taradığı alan yine eşit olacaktır. Güneşe yakın ola kısımlarda Gezegen’in hızı arttığı için taranan alanlar yine aynı kalır. Çünkü mesafe küçülüyor gözükse de daha çok alan taranmış olunur.

Bu durum: S1 = S2 olarak gösterilir. A1 = A2

Periyotlar Kanunu

Gezegenlerin yörüngelerini tamamladıkları süre baz alınarak hesaplar yapılmıştır. Bu hesaplamalar karşısında periyotlar kanunu ortaya çıkar. Elde edilen formül tüm gezegenlerde aynı sonucu vermektedir.

Formül: R3 / T2 şeklinde ifade edilir.

 

Formülde yer alan “R” gezegenin yörüngesi boyunca aldığı yarıçap değerlerinin ortalama ifadesidir.

Formülde yer alan “T” ise Gezegen’in sahip olduğu yörüngeyi tamamladığı toplam süredir.

  • Ortalama yarıçap ise Güneş’e olan en uzak mesafe ile en yakın mesafenin toplanarak, ikiye bölünmesinin ardından ortaya çıkar. ( Rmin + Rmax ) / 2 ) = Rort olarak ifade edilir.

Örnek: Aşağıdaki şekilde Dünya ve Venüs’ün Güneş’e olan uzaklıkları verilmiştir. Dünyanın periyodu ise 1’dir. O halde Venüs’ün Güneş etrafında periyodu kaç yıl olacaktır?

Cevap: R3 / T2   Formülü kullanılarak yapılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir