Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü, oldukça kalabalık insan kümelerinin Doğu’dan Batı’ya doğru göç etmesidir. 350-800 yılları arasında Avrupa’ya doğru yapılan bu insan göçü, Avrupa’nın toplumsal ve siyasi yapısını kökten değiştirmiştir.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN NEDENLERİ

Asya Hun İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra Asya’nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayanların topraklarını ele geçirmişlerdir.

Topraklarının Hunların eline geçmesi, onların Avrupa içlerine kadar ilerlemesine sebep olmuştur, bu da kavimler göçünün en önemli nedenidir.

Karadeniz’in kuzeyi ile Doğu Avrupa’da IV. yüzyılda Romalıların tarafından barbar olarak görülen  Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar gibi birçok Germen kavmi bulunmaktaydı. 375 yılında Hunların İtil (Volga) Nehri’nin batısına geçerek Karadeniz’in kuzeyine gelmeleri ile bu bölgede bir göç hareketini başlamıştır. Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler, batıya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu kavimler, önlerine çıkan diğer kavimlerin yerlerinden ayrılmalarına neden olmuştur.

Kavimlerin yıllarca süren bu yer değiştirmelerine “Kavimler Göçü” denilmiştir.

Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar, Romalılar tarafından barbar kavimler olarak nitelendiriliyordu. Bu nedenle bazı kaynaklarda kavimler göçü için barbar kavimler göçü denilmektedir.

Asya Hun İmparatorluğu’nun İpek yolunu ele geçirerek bu yol üzerinde ticaret yapması ile başlayan kuzeye doğru yolculuğu kavimler göçü ile sonuçlanmıştır. Kavimler göçü olay olgu perspektifinde değerlendirildiğinde ise tarih bilimi açısından kavimler göçü bir olaydır sonucu elde edilir.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SONUÇLARI

  • Roma imparatorluğu  doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır (395).
  • Batı Roma İmparatorluğu 476 da yıkılmış ve toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur.
  • Avrupa’nın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır.
  • Vandallar ve Vizigotlar, İspanya Yarımadası’na gelerek İspanyolların; Angıllar ve Saksonlar, Britanya adalarına yerleşerek İngilizlerin; Germen kavimleri, Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır.
  • Kavimler göçü devletleri diye bilinen bugünkü İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
  • Türkler, Avrupa’da bir Hun Devleti kurmuşlardır.
  • Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.
  • İlk Çağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.

KAVİMLER GÖÇÜNÜN SİYASİ SONUÇLARI

  • Avrupa’da kilise önem kazanmış, kavimler göçü ile Skolastik (Bilime kapalı, dine dayalı) düşünce  egemen olmuştur.
  • Avrupa’da feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır. Derebeylik kavimler göçü sonrasında ortaya çıkan bir rejimdir, feodalite olarak da adlandırılır.

Kavimler Göçünden sonra oluşan Avrupa haritası şekildeki gibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir