YKS

Elektrik Devreleri

Elektrik akımının izlediği yol devredir. Elektrik devleri içinde barındığı bileşenler ile belli fonksiyonları yerine getirir. Elektrik devresini oluşabilmesi için üreteç, almaz ve iletken [...]

Boyle Yasası

İdeal gaz denkleminin doğmasında temel taşlarından birini de Robert Boyle Mariotte koymuştur. Boyle yasası olarak bilinen prensip ile hacim ile basınç arasındaki ilişkiyi [...]

Basit Makineler

Günlük hayatımızda yapmaktan zorlandığımız işler için geliştirdiğimiz araçlar vardır. Günlük hayata kolaylıkla adapte edilen bu araçlar, basit makinelerdir. Temel olarak basit makineler ile [...]

Katlı Oranlar Kanunu

Bileşikleri oluşturan elementler arasındaki orandan yola çıkılarak, bazı kanunlar doğmuştur. Bunlardan bir tanesi de katlı oranlar kanunudur. Katlı oranlar kanunu aynı zamanda Kimya’nın [...]

Avagadro Yasası

Gazların hacimleri hakkında ortaya koyulan denklemleri ifade eden yasadır. Avagadro gaz reaksiyonlarını incelemiş ve aynı şartlarda gerçekleşen reaksiyonlarda giren gaz hacimleri ile reaksiyonun [...]

Kimyasal Tepkimeler

Maddeler yapısında değişimler olacağı zaman temel iki prensip vardır. Bunlardan bir tanesi fiziksel değişim olurken, diğeri ise kimyasal değişimdir. Fiziksel değişim, maddenin iç [...]