Selçukluların yıkılışı

Selçuklular- Yıkılış

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Parçalanması Sultan Melikşâh’ın ölümünden kısa bir süre sonra Vezir Nizam’ül-Mülk de Batınîler tarafından öldürüldü. Şeklen Irak ve Horasan’daki Büyük Selçuklu [...]