Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri (Nokta .)

Nokta ( . ) 1. Cümlenin sonuna konur: Akşam eve geldim. 2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, [...]