İzobar

Atomun Yapısı

Atomun temel tanımı: maddenin en küçük yapı taşına atom denir. Atomlar maddenin en küçük yapı taşı olduğu için herhangi bir yolla parçalanamaz. Örneğin, [...]