Bileşik nedir?

Bileşikler

Bileşikler saf maddelerdir. En az iki elementin bir araya gelmesi ile bileşik oluşur. Oluşum sırasında elementler kendi özelliklerini kaybeder. Oluşma bir kimyasal tepkime [...]