Adi Karışım

Karışımlar

En az iki maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yapı karışım olarak bilinir. Karışımlarda maddeler sahip oldukları özellikleri kaybetmez. Yani hiçbir zaman kimyasal bir [...]