Eş Anlamlı Kelimeler

Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı , anlamdaş kelimeler denilir. TDK dan yararlanılarak aşağıdaki eş anlamlı kelimeler listelenmiştir.

A Abide-Anıt      Acayip-Garip    Acıma-Merhamet    Açıkgöz-Kurnaz     Ad-İsim    Adale-Kas     Adet-Tane     Adıl-Zamir

Adi-Bayağı    Aferin-Bravo     Affetmek-Bağışlamak     Ahenk-Uyum     Akıl-Us    Aksi-Ters    Al –Kırmızı    Alaka –İlgi

Alaz-Alev     Alelade-Sıradan    Allah-Tanrı     Ama-Fakat     Ama-Kör      Amaç-Erek      Amade-Hazır      Amale-İşçi

Amel-İş      Ana-Anne      Anı-Hatıra      Aniden-Birden      Anlam-Mana      Anlatım-İfade      Ant-Yemin      Apse-İltihap

Araç-Vasıta     Arıza-Bozukluk      Arka-Geri     Armağan-Hediye     Art-Arka     Arzu-İstek      Asır-Yüzyıl      Asil-Soylu

Aş-Yemek      Aşırmak-Çalmak     Ata-Cet    Atak-Girişken      Atamak-Tayin Etmek      Atölye-İşlik     Avare-Serseri(Aylak)

Ayakyolu-Tuvalet      Ayraç-Parantez      Ayrıcalık-İmtiyaz      Aza-Üye      Acemi-Toy     Adalet-Hak      Aka-Büyük

Aleni-Açık      Ara-Fasıla      Ayakkabı-Pabuç

B Bağışlamak –Affetmek      Bağnaz-Yobaz      Bakış-Nazar      Barış-Sulh     Basımevi-Matbaa      Basit-Yalın     Başkaldırı-İsyan

Başkan-Reis      Başkent-Başşehir      Başvuru-Müracaat      Batı-Garp      Bayağı-Adi      Bayındır-Mamur      Bayındırlık-İmar

Baytar-Veteriner       Beğeni-Gusto      Belde-Şehir      Belge-Vesika      Bellek-Hafıza      Bencil-Egoist      Benlik-Kişilik

Beraber-Birlikte       Bereket-Bolluk      Berrak-Duru       Besin-Gıda      Beyanat-Demeç      Beyaz-Ak       Beygir-At

Beyhude-Boşuna       Biçare-Zavallı        Biçim-Şekil       Bilakis-Tersine        Bilgin-Alim       Bilgisiz-Cahil     Bilhassa-Özellikle

Bilim-İlim       Bilgisiz-Cahil       Bilinç-Şuur       Bina-Yapı        Birden-Ani       Birdenbire-Aniden       Birey-Fert       Biricik-Tek

Bitki-Nebat        Boylam-Meridyen      Bozkır-Step       Bucak-Nahiye       Buğu-Buhar      Buhran-Bunalım       Buyruk-Emir

Büro-Ofis (Yazıhane)      Bacı-Kız Kardeş       Baş-Kafa

C Cahil-Bilgisiz      Caka-Gösteriş       Camekan-Vitrin        Canlı-Diri        Cazibe-Çekim       Cehalet-Bilgisizlik       Celse-Oturum

Cenk-Savaş       Cenup-Güney       Cerahat-İrin       Cerrah-Operatör       Cesur-Yürekli       Cet-Ata      Cevap-Yanıt       Ceviz-Koz

Cılız-Sıska      Ciddi-Ağırbaşlı      Cihaz-Aygıt       Cihet-Yön      Cilt-Ten       Cimri-Pinti      Cimri-Hasis      Civar-Yöre

Cömert-Eli Açık       Cümle-Tümce           Cins-Tür

Ç Çabuk-Acele      Çağ-Devir      Çağdaş-Modern-Uygar       Çağrı-Davet      Çayır-Davet      Çehre-Yüz      Çeşit-Tür

Çeviri-Tercüme      Çığlık-Feryat     Çılgın-Deli      Çizelge-Cetvel       Çoğunluk-Ekseriyet      Çok-Fazla     Çamur-Balçık

Çare-Deva

D Dahil-İç      Daimi-Sürekli    Darbe-Vuruş    Dargın-Küs    Darılmak-Küsmek    Davet-Çağrı    Defa-Kez    Değer-Kıymet

Değerli-Kıymetli       Değnek-Sopa      Deli-Çılgın       Delil-Kanıt      Deneme-Tecrübe      Denetim-Kontrol      Deney-Tecrübe

Deprem-Zerzele      Dergi-Mecmua      Derhal-Hemen       Deri-Ten      Derslik-Sınıf      Devamlı-Sürekli      Devinim-Hareket

Devir-Çağ      Devir-Tur      Devre-Dönem     Dışalım-İthalat      Dışsatım-İhracat       Diğer-Başka      Dil-Lisan

Dilbilgisi-Gramer      Diri-Canlı      Dize-Mısra      Doğa-Tabiat      Doğal-Tabii      Doğu-Şark      Doktor-Hekim      Donuk-Mat

Doruk-Zirve      Dönemeç-Viraj       Döşek-Yatak       Duru-Berrak      Durum-Vaziyet      Duygu-His     Düş-Rüya

Düşünce-Fikir     Düzen-Seviye      Düzmece-Sahte       Düzyazı-Nesir      Dilek-İstek      Dizi-Sıra      Dost-Arkadaş

E Ebat- Boyut        Ebedi- Sonsuz         Ebeveyn- Ana-Baba         Edat- İlgeç       Efe- Zeybek           Egoist-Bencil

Ehemmiyet-Önem     Ek – İlave         Eklem- Mafsal          Ekonomi – İktisat        Elbise- Giysi         Emir- Buyruk

Emniyet- Güvenlik          Ender- Nadir        Endişe –Kaygı          Endüstri-Sanayi         Enkaz- Yıkıntı       Enlem- Paralel

Entari- Giysi         Enteresan- İlginç          Erek- Amaç          Esas- Temel          Eser- Yapıt           Esir- Tutsak         Etki- Tesir

Etraf- Çevre   Evvel- Önce   Eylem- Fiil     Eylemsi- Fiilimsi          Ev- Konut           Edebiyat- Yazın        Eda- Verme

F Faaliyet- Etkinlik      Fakat- Ama-Lakin     Fakir- Yoksul-Fukara      Faktör-Unsur    Fare-Sıçan      Fark-Ayrım    Fasıla-Ara     Fayda-Yarar     Fazla-Çok     Fena-Kötü     Fert-Birey     Feza-Uzay      Fiil- Eylem     Fikir-Düşünce    File-Ağ      Füze-Roket     Felç-Nüzul    Fer-Işık     Faiz-Nema
G Garip-Acayip     Garp-Batı     Gaye-Amaç    Gayret-Çaba     Gebe-Hamile     Gelecek-İstikbal-Ati    Gelenek-Anane              Gene-Yine     Genel-Umumi      Geri-Art     Gıda-Besin    Giysi-Elbise     Giz-Sır    Gizli-Saklı     Görev-Vazife     Gövde-Beden    Gramer-Dilbilgisi        Güç-Kuvvet-Zor     Güçlü-Kuvvetli         Güldürü-Komedi          Gülünç-Komik         Güney-Cenup     Güven-İtimat     Güz-Sonbahar      Gözlem-Rasat      Gökyüzü-Sema      Gezmek-Dolaşmak
H Hal-Durum          Halbuki-Oysa          Ham-Olmamış     Hane-Ev          Hareket-Devinim          Hariç-Dış          Harp-Savaş     Hasis-Cimri-Pinti     Hasret-Özlem     Hassas-Duygulu     Hatıra-Anı     Hayal-Düş     Hayat-Yaşam        Haysiyet-Onur     Hediye-Armağan     Hekim-Doktor     Hayta-Serseri     Hela-Tuvalet-Wc     Hemen-Derhal     Hiddet-Öfke     Hikaye-Öykü     Hisse-Pay     Hudut-Sınır     Hususi-Özel     Hür-Özgür     Hısım-Akraba    Hasım-Düşman     Hareket-Devinim     Hadise-Olay
I-İ-J Ilıca-Kaplıca       Irak-Uzak        Irgat-Rençber        Irk-Soy        Ira- Karakter        Irmak-Nehir        İcat-Buluş        İç-Dahil     İçten-Samimi     İdare-Yönetim     İhracat-Dışsatım     İhtiyar-Yaşlı     İhtiyaç-Gereksinim     İkaz-Uyarı     İktisat-Ekonomi     İlave-Ek     İlgeç-Edat     İlgi-Alaka     İlginç-Enteresan     İlim-Bilim     İmar-Bayındır       İmkan-Olanak     İsim-Ad       İskemle-Sandalye     İthalat-Dışalım     İtibar-Saygınlık     İtimat-Güven     İtina-Özen     İzah-Açıklama       İdadi-Lise       İlan-Duyuru     İlişki-Münasebet-Temas     İmtihan-Sınav     Jeoloji-Yer Bilimi
K Kabiliyet-Yetenek      Kabus-Karabasan       Kafa-Baş       Kafi-Yeter       Kafiye-Uyak       Kalite-Nitelik       Kalp-Yürek     Kamu-Halk     Kanıt-Delil     Kapital-Anamal-Sermaye       Kanun-Yasa       Kara-Siyah       Karşın-Rağmen       Karşıt-Zıt     Kas-Adale        Katı-Sert       Kati-Kesin       Kayıp-Yitik       Keder-Acı       Kelime –Sözcük       Kenar-Kıyı       Kent-Şehir       Kere-Defa-Kez       Kesin- Kati       Kırmızı-Al       Kıyı-Sahil       Kir-Pislik       Kirli-Pis       Kişi-Şahıs       Kocaman-İri       Komedi-Güldürü     Komik-Gülünç     Kontrol-Denetim     Konuk-Misafir     Konut-Ev     Koşul-Şart     Kural-Kaide     Kuruluş-Müessese-Kurum        Kuşku-Şüphe       Kutsal-Mukaddes         Kuvvet-Güç        Kuzey-Şimal       Küme-Grup       Küs-Dargın     Kılavuz-Rehber     Kolay-Basit
L Laf-Söz    Lahza-An   Lider-Önder     Lisan-Dil      Lüzumlu-Gerekli     Lüzumsuz-Gereksiz     Lal-Dilsiz     Lama-Deve     Lafazan-Geveze
M Mabet-Tapınak     Macera-Serüven     Mafsal-Eklem         Mağlup-Yenik         Mahalli-Yerel          Mahcup-Utangaç         Mahluk- Yaratık     Mahpushane-Hapishane     Mahsul-Ürün     Mana-Anlam     Manzara-Görünüm     Matbaa-Basımevi     Matem-Yas    Mebus-Milletvekili     Mecbur-Zorunlu     Mecmua-Dergi        Medeni-Uygar        Medeniyet-Uygarlık        Mektep-Okul     Melodi-Ezgi     Menfaat-Çıkar     Menfi-Olumsuz     Menkul-Taşınır     Meridyen-Boylam     Mesafe-Ara     Mesela-Örneğin     Mesele-Sorun     Mesken-Konuk     Meslek-İş     Mesul-Sorumlu     Mesut-Mutlu     Meşhur-Ünlü     Meşrubat-İçecek     Mevcut-Var     Meydan-Alan     Millet-Ulus     Milletvekili-Mebus     Milli-Ulusal     Misafir-Konuk       Misal-Örnek     Misli-Katı          Muavin-Yardımcı         Muharebe-Savaş         Muhtelif-Çeşitli         Muştu-Müjde         Müessese-Kurum-Kuruluş     Mühim-Önemli     Mükafat-Ödül     Müsabaka-Yarışma      Müsait-Uygun     Müspet-Olumlu      Müstahsil-Üretici      Müstakil-Bağımsız      Müşteri-Alıcı         Merkep-Eşek         Mani-Engel         Mübarek-Kutsal         Muallim-Öğretmen     Mektup-Name     Merasim-Tören
N Nadir-Ender     Nakil-Atama-Taşıma     Nasihat-Öğüt     Nebat-Bitki       Neden-Sebep     Nefes-Soluk       Nehir-Irmak     Nem-Rutubet     Nesil-Kuşak     Nesir-Düzyazı     Neşe-Sevinç       Netice-Sonuç       Nispet-Oran       Nitelik-Kalite       Noksan-Eksik     Numune-Örnek     Nutuk-Söylev     Nakit-Para-Akça     Nakliyeci-Taşımacı     Namzet-Aday
O-Ö Okul-Mektep     Olanak-İmkan     Olası-Mümkün     Olay-Vaka     Olumlu-Müspet     Olumsuz-Menfi     Onarım-Tamir     Onay-Tasdik     Onur-Şeref     Oran-Nispet    Otlak-Mera     Oy-Rey         Ozan-Şair         Öbek-Grup        Öbür-Diğer        Ödenti-Aidat     Ödlek-Korkak     Ödül-Mükafat     Ödün-Taviz        Öfke-Hiddet         Öğe-Unsur        Öğrenci-Talebe       Öğrenim-Tahsil     Öğüt-Nasihat     Ömür-Hayat-Yaşam     Önce-Evvel     Önder-Lider     Önemli-Mühim     Öneri-Teklif     Önlem-Tedbir     Örgüt-Teşkilat     Örneğin-Mesele     Örnek-Misal     Öteki-Diğeri     Ötürü-Dolayı         Öykü-Hikaye       Özel-Hususi     Özen-İtina     Özgün-Orijinal     Özgür-Hür     Özlem-Hasret
P-R Pabuç-Ayakkabı     Pasif-Edilgen     Pinti-Cimri     Pis-Kirli     Politika-Siyaset        Rağmen-Karşın     Rastlantı-Tesadüf     Rey-Oy     Rutubet-Nem     Rüya-Düş     Rüzgar-Yel     Problem-Sorun     Rüştiye-Ortaokul
S Sade-Yalın     Sağlık-Sıhhat     Saha-Alan     Sahil-Kıyı-Yalı     Saldırı-Hücum     Samimi-İçten     Sanayi-Endüstri     Sandalye-İskemle     Savaş-Harp     Saz-Çalgı     Sebep-Neden     Sene-Yıl     Sermaye-Kapital        Serüven-Macera        Sıçan-Fare    Sıhhat-Sağlık     Sır-Giz      Sima-Yüz     Siyah-Kara     Siyaset-Politika     Son-Nihayet     Sonuç-Netice     Sorun Mesele     Soylu-Asil     Sömestri-Yarıyıl     Söylev-Nutuk     Sözcük-Kelime     Sulh-Barış     Suni-Yapay       Surat-Yüz       Sürat-Hız        Sürekli-Devamlı         Sevinç-Mutluluk        Sınıf-Derslik        Sonbahar-Güz        Sorumluluk-Mesuliyet     Sözlük-Lügat     Sınav-İmtihan
Ş Şafak-Tan          Şahıs-Kişi          Şahit-Tanık          Şair-Ozan         Şans-Talih        Şark-Doğu       Şart-Koşul       Şayet-Eğer     Şef-Lider-Önder     Şehir-Kent     Şekil-Biçim     Şen-Neşeli     Şeref-Onur     Şöhret-Ün     Şuur-Bilinç     Şüphe-Kuşku     Şaka-Latife
T Tabiat-Doğa     Tabii-Doğal     Tabip-Hekim-Doktor     Talebe-Öğrenci     Talih-Şans        Tamir-Onarım       Tane-Adet     Tanık-Şahit     Tanım-Tarif     Tapınak-Mabet     Taraf-Yan     Tarım-Ziraat     Tarif-Tanım     Tasdik-Onay     Tebrik-Kutlama     Tecrübe-Deney     Tedbir-Önlem     Teklif-Öneri     Tekrar-Yine       Temel-Esas       Tercüme-Çeviri      Tertip-Düzen       Tesadüf-Rastlantı     Tesir-Etki     Toplum- Cemiyet     Tören –Merasim     Tuhaf-Garip     Tutsak-Esir     Tuvalet-Hela-Wc     Tüm-Bütün    Tümör-Ur   Tümce-Cümle     Tren-Şimendifer-Katar     Tartışma-Münakaşa
U-Ü Uçurum-Yar     Ufak-Küçük     Uğraş-İş     Ulu-Yüce     Ulus-Millet     Umumi-Genel     Umut-Ümit     Unsur-Öğe     Us-Akıl     Uyarı-İkaz     Uygar-Medeni     Uyum-Ahenk     Uzak-Irak       Uzay-Feza       Uçak-Tayyare       Usta-Ehil       Ümit-Umut    Ünlü-Meşhur     Ürün-Mahsul     Üye-Aza     Ülke-Diyar-Memleket     Ülkü-İdeal    Üleş-Pay    Ürem-Faiz
V-Y-Z Vaka-Olay     Vakit-Zaman     Varlıklı-Zengin     Vasıta-Araç     Vatan-Yurt    Vazife-Görev     Vaziyet-Durum     Vesika-Belge     Viraj-Dönemeç     Vücut-Gövde     Vilayet-İl     Veteriner-Baytar     Yalın-Sade     Yan-Taraf     Yanıt-Cevap     Yapay-Suni     Yapıt-Eser     Yar-Uçurum     Yaratık-Mahluk     Yardımcı-Muavin       Yargıç-Hakim        Yarıyıl-Sömestri     Yas-Matem        Yasa-Kanun     Yaş-Islak     Yaşam-Hayat-Ömür     Yaşlı-İhtiyar    Yazı-Ova     Yazım-İmla      Yekün-Toplam     Yel-Rüzgar     Yerel-Mahalli     Yetenek-Kabiliyet     Yıl-Sene     Yine-Tekrar       Yitik-Kayıp        Yoksul-Fakir-Fukara     Yöntem-Metot       Yurt-Vatan     Yüce-Ulu     Yürek-Kalp     Yüz-Surat-Sima-Çehre     Yüzyıl-Asır     Yemek-Aş     Zaman-Vakit     Zarar-Ziyan     Zengin-Varlıklı     Zeybek-Efe     Zıt-Karşıt    Ziraat-Tarım     Ziyan-Zarar     Zor-Güç     Zorunlu-Mecburi     Zırnık-Metelik    Zehir-Agu    Zabit-Subay

6 thoughts on “Eş Anlamlı Kelimeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir