Çözeltiler ve Çözünürlük

Çözeltiler, birden fazla maddenin bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlardır. Çözücü ve çözünen olarak karışıma giren maddeler sınıflandırılır. Oluşan karşıma bakıldığında madde miktarı olarak çok olan çözücü olarak isimlendirilirken, az olan ise çözünen olarak bilinir. Çözeltiler hayatımızın her yerinde karşılaşabileceğimiz karışımlardır. Hastanelerde kullanılan serum bunlardan sadece biridir.

Çözeltiler = Çözücü + Çözünen

 

 

 

Çözeltiler karşımıza birçok şekilde çıkabilir. Katı, sıvı ve gaz buna dahildir. Gaz için en ideal örnek hava olacaktır. Katılar için bu örnek alaşımlar olurken, sıvılar için birçok örnek verilebilir. Aynı zamanda çözeltiler; katı – sıvı, sıvı – gaz, katı – gaz olarak da karşımıza çıkabilir. Çözünürlük ise 100 gram çözücü su içinde çözünebilecek olan maksimum madde miktarıdır. Çözeltinin birim hali incelendiğinde çözücü içindeki çözünen seviyesi bize derişim sonucunu verecektir. Aynı zamanda konsantrasyon ismi de verilir.

  • Çözeltiler içindeki madde miktarı baz alınarak farklı şekillerde sınıflandırılır.

Seyreltik Çözelti

Çözelti incelendiğinde çözücü içindeki çözünen miktarının az olduğu durumlar seyreltik çözeltidir. Yanda su (çözücü) içindeki bir küp şeker (çözünen) seyreltik çözeltiye örnektir.

 

 

 

Derişik Çözelti

Çözelti incelendiğinde çözücü içindeki çözünen miktarının çok olduğu durumlar derişik çözeltidir. Yanda örneği verilen su (çözücü) içindeki iki küp şeker (çözünen) derişik çözeltiye örnektir.

 

 

Doymuş Çözelti

Her çözücünün çözebileceği maksimum çözünen miktarı vardır. Çözücülerin maksimum çözünene ulaştığı durumlar doymuş çözeltidir.

Doymamış Çözelti

Çözeltiler, çözücü ve çözünenden oluşur. Eğer karışımda çözücülerin çözebileceğinden daha az çözünen varsa ortaya çıkan çözelti doymamıştır.

Aşırı Doymuş Çözelti

Çözücüler çözebileceğinden daha fazla çözünene maruz kalmışsa, bu durumda ortaya aşırı doymuş çözeltiler çıkar. Çökelmeler meydana gelir.

  • Bir çözünürlükte; aşırı doymuş çözelti, doymuş çözelti ve doymamış çözeltinin yerleri aşağıdaki diyagramda olduğu gibi gösterilir.

Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Her madde belli çözünürlük değerlerine sahiptir. Çözünürlüğün iyi veya kötü olması ya da değişmesi ortamdaki sıcaklığa, basınca ve maddenin türüne göre belirlenir. Çözünürlüğe etki eden bu tip faktörler vardır. Bazı içecekler üzerindeki soğuk içiniz yazısı, çözünürlüğe etki eden sıcaklık faktörünün bir örneğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir